De 5 stappen naar vertrouwen

Hoe zorg je ervoor dat je beste medewerkers blijven?
Hoe stimuleer je intern ondernemerschap en innovatie?
Hoe verlaag je de kosten van ziekteverzuim, verloop en weerstand tegen verandering?

3 prangende vragen, 1 antwoord: door een klimaat van vertrouwen te creëren.
High-trust organisaties hebben dus een stevig competitief voordeel.

Het creëren van vertrouwen in een organisatie is een gemeenschappelijke opdracht van management, leidinggevenden en medewerkers.
In dit artikel focus ik op wat je als leidinggevende kan doen om bij te dragen aan een sfeer van vertrouwen.

‘Ja maar, zij moeten eerst bewijzen dat ze mijn vertrouwen waard zijn!’
Tja, als we op elkaar gaan zitten wachten, gebeurt er niets.
Jij bent de leidinggevende, jij moet het goede voorbeeld geven.
En zoals Seneca al zei: “Als je iemand vertrouwt, maak je hem betrouwbaar. “

Stap 1: Echt Belangrijk
Bepaal je doelen en waarden. Beantwoord W-vragen, geen Hoe-vragen. Vermijd dus micro-management.

 • Waarom bestaat de organisatie/afdeling./het team. Waarom doen we wat we doen?
 • Wie zijn de belangrijkste stakeholders, voor wie werkt de organisatie/afdeling/ het team?
 • Waar wil het team over 3 jaar staan? Wat wil het bereiken?
 • Wat moeten we wel en niet doen om daar te geraken?
 • Wat zijn de belangrijkste waarden in hoe we met elkaar omgaan? Wat is ‘done ‘ en ‘not-done’?

Hierdoor versterk je jouw geloofwaardigheid en betrouwbaarheid én de medewerkers-betrokkenheid.

Stap 2: Echt Contact

 • Wees oprecht geïnteresseerd in je medewerkers.
 • Maak persoonlijk contact mogelijk. Vermijd ‘straks-misschien-heel-kort-reacties.’ wanneer mensen je om je tijd en aandacht vragen.
 • Wees met je aandacht bij wat er hier en nu, rond jou gebeurt.
 • Heb interesse in je teamleden, zie hen niet als functietitels maar als volledige mensen met gevoelens, capaciteiten, wensen en meningen. Mensen zoals jij dus.

Hierdoor zorg je ervoor dat mensen zich bij jou op je gemak voelen en je makkelijker in vertrouwen zullen nemen. Zo houd je de vinger aan de pols.

Stap 3: Echt Communiceren

 • Prikkel je medewerkers om hun bijdrage in het grotere geheel zo concreet mogelijk te verwoorden en vervolgens te realiseren, vertrekkende vanuit visie, doelen en waarden van de organisatie/het team.
 • Zeg wat je te zeggen hebt. Wees eerlijk en oprecht.
 • Benoem wat goed gaat, en wat niet goed gaat.
 • Luister. Echt. Ga niet uit van veronderstellingen maar wees nieuwsgierig.
 • Deel mee waar jij mee bezig bent en waarom je bepaalde stappen zet.

Hierdoor wordt duidelijk wat jij en je medewerkers van elkaar nodig hebben, wat jullie echt aan elkaar hebben waardoor mensen sneller durven handelen.

Stap 4: Echt Perfect?

 • Sta jezelf toe ‘het niet te weten’, milder te zijn, fouten te zien als leerkansen.
 • Door jouw voorbeeldfunctie leer je zo aan medewerkers dat fouten maken mag.
 • Door constructief om te gaan met fouten geef je medewerkers de kans om zelf te proberen en te groeien en wordt risico-mijdend gedrag stilaan vervangen door risico-dragend gedrag.

Hierdoor stimuleer je creativiteit en innovatie.

Stap 5: Ja maar in ‘t echt…
Ook jij bent een mens, jawel. Een mens met een ego.

 • Zorg ervoor dat jouw ego niet in de weg staat: relativeer dingen die fout lopen, én eis niet het persoonlijke spotlicht op bij een teamsucces.
 • Wees je bewust van je eigen obstakels en valkuilen, daag jezelf uit én heb het lef om met jezelf te lachen.
 • Maak ruimte voor lichtheid en humor.

Hierdoor draag je bij aan een fijne, open werksfeer waar mensen willen blijven.

Dus:

 1. Weet welke doelen en waarden echt belangrijk zijn
 2. Blijf in contact met je medewerkers
 3. Communiceer echt en oprecht
 4. Streef niet naar totale perfectie
 5. Laat je ego los.

Heb je hier vragen over?

In een gratis coaching-gesprek vinden we antwoorden.

Bronnen:

Pol, E. 2016. TRUST, het slimme broertje van SMART.

Zak, P.J. 2017. The trust-factor: the science of creating high-performance companies. New York: Amacom

 

7 symptomen van een gebrek aan vertrouwen op het werk

Vertrouwen.

Het wordt dikwijls in de hoek gezet als wollige praat. Als ‘nice-to-have’.
Iets waar we ons wel eens mee zullen bezighouden als er tijd over is na het uitzetten van KPI’s , het halen van de deadlines en het werven van nieuwe klanten.

Jammer. En gevaarlijk. Want vertrouwen is het fundament waarop mensen kunnen samenwerken om resultaten te halen.

Doorheen het jarenlang begeleiden van leidinggevenden en teams, zag ik bepaald gedrag steeds terugkomen in teams en organisaties waar de dingen niet vlot liepen.

In dit artikel beschrijf ik de 7 meest voorkomende symptomen van een gebrek aan vertrouwen.
Hopelijk herkent u er weinig.

1. Collegiale (on)raad

“Dat is nu eenmaal de procedure. Leg u erbij neer en verlies er geen energie meer aan.”
“Je moet niet tegen die manager ingaan, dat helpt toch niet. Laat het gewoon over u gaan en doe uw eigen ding.”

2. Micro-management

Managers strooien continu opdrachtjes en taakjes in het rond én instrueren haarfijn hoe ze moeten worden uitgevoerd.
De grote lijnen, de lange-termijn-visie en het waarom worden niet of nauwelijks gecommuniceerd.

3. Eén-richting-meetings

Niemand neemt het woord, men antwoordt enkel wanneer gevraagd én geeft brave en gewenste antwoorden.
In de wandelgangen gonzen de échte meningen.

4. Straks-misschien-heel-kort-reacties

Medewerkers ervaren geen tijd of ruimte om bij de leidinggevende bezorgdheden en obstakels aan te kaarten.
Leidinggevenden ervaren te weinig terugkoppeling van de stand van zaken.

5. Achteruit-panikeren

Wanneer iets niet is gelopen als verwacht, wordt alles langdurig uitgespit en driftig naar een schuldige gezocht.

6. CC-terreur

In het mailverkeer worden voor alle mededelingen en beslissingen heel veel mensen in cc gezet zodat mensen de verantwoordelijkheid niet alleen hoeven te dragen.

7. Bunker-schuilen

Mensen plooien zich terug op hun eigen taken en maken geen tijd om het doel van een collega te helpen bereiken.

Dit zijn niet enkel symptomen van een gebrek aan vertrouwen, maar vergroten op hun beurt het wantrouwen en creëren dus een toxische spiraal.

In mijn volgende artikel vertel ik over de 5 stappen naar vertrouwen.

Kan je niet wachten en wil je nù al een eerste stap zetten?
Contacteer me en kom te weten wat alvast jouw eerste stap is om vertrouwen op het werk te versterken.

 

 

Warme groet,

 

Ingrid