Worstelingen en reglementen

Mensen komen bij mij in de stoel terecht omdat ze niet goed meer in hun vel zitten.
Het ‘loopt niet lekker’. Ze hebben minder fut dan vroeger. Er wringt iets.

Mijn cliënten worstelen met zichzelf.
Eigenlijk niet zozeer met zichzelf, maar met de overtuigingen die tijdens het opgroeien hun denken en doen zijn gaan bepalen.
Ik noem het ‘het reglement dat je aan de binnenkant van je hoofd hebt opgehangen.

  • Zorg dat je altijd alles onder controle hebt.
  • Je moet de dingen altijd tot in de puntjes voorbereiden, dan kan er niets fout lopen.
  • Fouten dienen ten allen tijde te worden voorkomen. Lukt dit toch niet, moffel ze dan weg.
  • Doe wat men je opdraagt, en doe het perfect.
  • Je moet ervoor zorgen dat je graag gezien wordt, dus doe vooral niet te moeilijk.

Sommige van mijn cliënten worstelen ook met hun werk.
Eigenlijk niet zozeer met het werk zelf, maar met de ongeschreven wetten die in de werkomgeving het denken en doen van iedereen bepalen.

En jawel, dat zijn dikwijls exact dezelfde wetten als van het reglement aan de binnenkant van hun hoofd.
Is dat gek? Bijlange niet.
We gaan, meestal onbewust, op zoek naar wat we kennen.
De patronen zijn gekend, de regels hebben we onder de knie. Seen it, done it, nailed it.
Een werkomgeving met eenzelfde reglement als datgene dat in ons hoofd hangt, voelt dan ook vooral veilig. Vertrouwd. Knus.
Maar het dubbele reglement kan op termijn beginnen knellen, beklemmend en stresserend worden.
Je verkrampt, je verliest je goesting, je loopt leeg.
Dan is het hoog tijd voor verandering.

Voor de ene cliënt is het nodig om het reglement in het hoofd te herschrijven.
Een andere cliënt is gebaat bij nieuwe manieren om met situaties op het werk om te gaan.
Dikwijls is het een combinatie. Een cutthecrap-traject is uniek, op maat en effectief.

Wat ook het traject is, mijn cliënten worstelen niet meer.
Wat er ook aan de binnenkant van hun hoofd hangt, het hangt er nu goed.

Noot: Werkomgevingen met beklemmende reglementen kunnen ook hulp gebruiken.
Ik werk aan een aanbod om werkomgevingen psychologisch veilig te maken.
Wordt vervolgd.